dnes je 24.7.2024

Input:

Ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva za rok 2022

23.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.1.3 Ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva za rok 2022

Ing. Juraj Poništ, PhD.

Podľa zákona č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sú vybrané subjekty povinné plniť rôzne ohlásenia na úseku odpadového hospodárstva.

V ďalšej časti ponúkame prehľad povinností, ktoré sa viažu na splnenie do 28. 2. 2022.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní

Ohlásenie je povinný podať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roku do 28. februára nasledujúceho roku príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.

Ohlásenie o údajoch z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné