dnes je 14.7.2024

Input:

Organizácia zodpovednosti výrobcov

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.2 Organizácia zodpovednosti výrobcov

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností je vymedzená v § 28 zákona č. 79/2015 Z. z.

Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

Vymedzuje sa subjekt, ktorý môže v zastúpení plniť povinnosti za výrobcov vyhradených výrobkov. Založiť, vlastniť a prevádzkovať organizáciu