dnes je 9.8.2022

Input:

Osobité výrobky z plastov- povinnosti výrobcov a distribútorov

26.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:06

Kapitoly videa

V rámci zmien v zákone o odpadoch, ktoré platia pre rok 2022, si v tomto webinári priblížime aktuálnu tému osobitných výrobkov z plastov, ktorého ustanovenie zákona začalo platiť 1.12.2021.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.