dnes je 8.6.2023

Input:

Platenie recyklačných poplatkov / eko výrobky z papiera a plastov

6.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.1 Platenie recyklačných poplatkov / eko výrobky z papiera a plastov

Ing. Peter Gallovič


Chcela by som sa touto cestou informovať, či musí výrobca/dovozca neobalových výrobkov z papiera a lepenky, ktoré sú vedené ako bio výrobky (vyrobené z recyklovateľného papiera a bioplastov) platiť recyklačné poplatky pri ich uvedení na trh v SR.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ustanovením siedmeho dielu štvrtej časti zákona o odpadoch je dovozca = výrobca neobalových výrobkov uvedených v § 73 ods. 3, ktorý ich uvádza na trh SR povinný si povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 27 ods. 4 plniť len kolektívne = prostredníctvom OZV. Uvedené ustanovenia nestanovujú špecifické výnimky na „bio“ výrobky. Pozor ale na prípad, ak uvedený neobalový výrobok obsahuje „bioplast“ či náhodou nejde o