dnes je 29.2.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 396/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR

23.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.505 Podrobnosti k nariadeniu č. 396/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR

JUDr. Renáta Považanová

Podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014) môžu členské štáty ustanoviť národný zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu. Invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy členského štátu sú podľa článku 3 ods. 4 nariadenia Európskej únie iné invázne nepôvodné druhy ako invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy Európskej únie.

Ministerstvo životného