dnes je 22.4.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 527/2023 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd

11.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.616 Podrobnosti k nariadeniu č. 527/2023 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd

JUDr. Renáta Považanová

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v nadväznosti na ustanovenia § 18 a § 19 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ustanovenie hraníc chránených vodohospodárskych oblasti (ďalej len „CHVO”) podľa popisu v platných nariadeniach vlády Slovenskej socialistickej republiky v súčasnosti už nie je postačujúce. Hranice CHVO sú v týchto právnych predpisoch ustanovené len