dnes je 29.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 442/2023 Z. z. - Vyhláška MŠP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách

28.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.542 Podrobnosti k vyhláške č. 442/2023 Z. z. - Vyhláška MŠP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách

JUDr. Renáta Považanová

S cieľom upraviť a doplniť niektoré ustanovenia,