dnes je 21.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 89/2024 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

13.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.706 Podrobnosti k vyhláške č. 89/2024 Z. z. – Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. januára 2026 nadobudne účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá nahradí súčasnú vyhlášku č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorou zabezpečí elektronizáciu odpadového hospodárstva. Dôvod, prečo ministerstvo nepristúpilo k novelizácii vyhlášky č. 366/2015 Z. z., ale rozhodlo sa nahradiť ju novou vyhláškou, spočíva vo veľkom rozsahu zmien, ktoré bolo potrebné vykonať v nadväznosti na potrebu elektronizácie odpadového hospodárstva.

Potreba prijatia tejto vyhlášky spočíva primárne v sledovaní materiálového toku odpadu, ktorý je v súčasnosti len ťažko sledovateľný. Predpis umožní ministerstvu