dnes je 24.6.2024

Input:

Dôležité informácie - Katalóg odpadov, POPs, Zoznamy, Registre, Medzinárodné dohovory

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
 • Katalóg odpadov
 • Zoznam držiteľov kontaminovaných zariadení obsahujúcich PCB
 • Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o POPs + prílohy
 • Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o POPs - Aktualizácia
 • Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
 • Protokol o POPs k Dohovoru diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
 • Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov
 • Informácia o elektronickej službe internetového portálu iDovoz.sk na vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom podľa § 61 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Register výrobcov pneumatík
 • Register výrobcov vozidiel 
 • Register výrobcov neobalových výrobkov
 • Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný
Najnovšie články
viac článkov