dnes je 4.12.2020

Input:

Povinnosť OZV pre obaly úhrady nákladov na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od 14. 10. 2020

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.7 Povinnosť OZV pre obaly úhrady nákladov na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od 14. 10. 2020

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch 285/2020 Z. z. udelila OZV pre obaly povinnosť uhradiť náklady na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré by mali byť minimálne vo výške, ktorá je vypočítaná podľa sadzieb na tonu odpadu ustanovenej vo vykonávacom predpise.

Ak pre výrobcu zabezpečujete svojou OZV pre obaly v obci zber a zhodnotenie odpadov z jeho výrobkov, stále si túto povinnosť nedokážete splniť. Prečo? Pretože vykonávací predpis envirorezortu, ktorý by tieto sadzby uvádzal, neexistuje. Lepšie povedané, uvedené boli, ale envirorezort ich nakoniec v predpise neuviedol. Pôvodné znenie vyhlášky, ktorú