dnes je 26.2.2021

Input:

Povinnosť škôl a školských zariadení oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu

20.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.7 Povinnosť škôl a školských zariadení oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu

Ing. Juraj Poništ

Kto je povinný vykonať oznámenie

Oznámenie o druhu a množstve vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva) je povinná vykonať škola a školské zariadenie, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností. Osobne si myslím, že v reálnej praxi je to už v dnešných podmienkach každá škola. Povinnosť oznámenia ustanovuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých