dnes je 24.7.2024

Input:

Povinnosti gastro prevádzok pri nakladaní s odpadmi v roku 2018

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.6.4 Povinnosti gastro prevádzok pri nakladaní s odpadmi v roku 2018

Ing. Matej Šiculiak, aktualizácia Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Prevádzkovatelia gastro prevádzok sú pôvodcami odpadu, a teda aj ich držiteľmi, tak ako to definuje § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Platia pre nich, okrem všeobecných ustanovení vyplývajúcich z § 12, a zákazov vyplývajúcich z § 13, aj povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch vrátane evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Vznik odpadu a nakladanie s ním sú povinní viesť na evidenčnom liste odpadov, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe č. 1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Takto evidovaný vznik a nakladanie s odpadom sú povinní ohlasovať ročne do 28. februára nadchádzajúceho roku