dnes je 13.6.2024

Input:

Povinnosti výrobcov elektrozariadení

29.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.6.3 Povinnosti výrobcov elektrozariadení

Ing. Juraj Válek, PhD.

Výrobca elektrozariadení, v súlade s povinnosťami výrobcu vyhradeného výrobku, má povinnosti zabezpečovať činnosti, ktoré si bližšie špecifikujeme v tomto článku, pričom na diaľkového výrobcu elektrozariadení sa nevzťahujú povinnosti výrobcu elektrozariadení tu uvedené. Výrobca elektrozariadení môže mať zmluvu iba s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení pre každú kategóriu elektrozariadenia.

Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami výrobcu vyhradeného výrobku povinný zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom (napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), zákon č. 264/1999