dnes je 21.7.2024

Input:

Povinnosti výrobcu elektrozariadení

26.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Povinnosti výrobcu elektrozariadení

Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Výrobca elektrozariadení je hlavnou zodpovednou osobou za zabezpečenie uplatňovania osobitných požiadaviek, ktoré zákon o odpadoch ustanovil vo vzťahu k elektrozariadeniam a elektroodpadom.

Povinnosti výrobcu elektrozariadenia ustanovuje § 34 NZO zákona o odpadoch. Výrobca elektrozariadení ako výrobca vyhradeného výrobku je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa § 27 ods. 4 zákona o odpadoch a zároveň si plniť povinnosti podľa § 34 zákona o odpadoch.

V zmysle § 27 ods. 4 zákona o odpadoch má výrobca predovšetkým tieto