dnes je 1.10.2023

Input:

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od 1. júla 2019

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.1 Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od 1. júla 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelizáciou zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. od 1. júla 2019 sa upravuje paragraf 27 základné ustanovenia k rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Konkrétne sa pridáva do povinností výrobcu vyhradeného výrobku zabezpečiť plnenie cieľov zberu.

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov, ustanoviť splnomocneného zástupcu, ak je výrobcom vyhradeného výrobku osoba ktorá nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ako aj zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva, plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu

Najnovšie články
viac článkov