dnes je 18.8.2022

Input:

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajú

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1 Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajú

JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi:

1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), účinný od 1. januára 2016.

2. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, účinná od 1. januára 2016.

3. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, účinná od 1. januára 2016.

4.