dnes je 25.7.2024

Input:

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajú

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1 Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajú

JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi:

  1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch”), účinný od 1. januára 2016.
  2. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, účinná od 1. januára 2016.
  3. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, účinná od 1. januára 2016.
  4. Vyhláška MŽP