dnes je 4.12.2020

Input:

Pripravovaná novela vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.1 Pripravovaná novela vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

V októbri 2020 plánuje MŽP SR predložiť do legislatívneho procesu ďalšiu novelu vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

Predmetom novelizácie vyhlášky bude ustanoviť sadzby, ktoré budú uhrádzané za zber a následné zhodnotenie vyzbieraných odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v rámci triedeného zberu v obci vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Cieľom novelizácie vyhlášky bude dosiahnuť motivácia pre hospodárske subjekty, aby odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov boli spracované environmentálne najvhodnejším spôsobom.

Návrh novely vyhlášky tým reaguje na súčasný stav, kedy je triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov výrazne podfinancovaný, čo spôsobuje, že tieto odpady nie sú v dostatočnej miere vyzbierané a následne environmentálne vhodným spôsobom spracované.

Problém nastáva pri triedení odpadov z obalov a odpadov