dnes je 2.10.2022

Input:

Pripravované zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v roku 2022

6.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.1 Pripravované zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v roku 2022

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií upravuje § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch”).

Národná rada SR v máji 2022 prerokovala a v prvom čítaní schválila novelu zákona o odpadoch, ktorá mení § 77 tohto zákona v nadväznosti Plán obnovy a odolnosti SR KOMPONENT 2: Obnova budov 1.1 Oblasť politiky - Zelená ekonomika - Reforma 3: Reforma nakladania so stavebným odpadom. Z Plánu obnovy a odolnosti, KOMPONENT 2: Obnova budov, reforma 3 – Reforma nakladania so stavebným odpadom vyplýva, aby najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktorý vznikne počas stavby alebo demolácie, bolo