dnes je 22.3.2023

Input:

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2 R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

Ing. Peter Gallovič

Organické rozpúšťadlá sa používajú nielen ako chemické prípravky na rôzne účely ale aj ako pomocné látky pri mnohých výrobách a spracovateľských technológiách. Z uvedeného dôvodu sa v Katalógu odpadov vyskytuje nielen podskupina 14 06 „Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich médií a pien a aerosólov“ ale odpady z týchto rozpúšťadiel možno prednostne zaradiť v závislosti od miesta vzniku aj v rámci podskupín viacerých skupín odpadovo 01 až 12, napr. do podskupiny 07 02 „ Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien. Hoci organické rozpúšťadlá (veľmi široká škála) sú súčasťou mnohých odpadov, praktický význam spätného získavania z odpadu sa týka len užšieho okruhu rozpúšťadiel. V prvom prípade ide napr. o zvyšky farieb s obsahom organických rozpúšťadiel, v druhom najmä o