dnes je 8.12.2021

Input:

Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022

11.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.8 Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch

Zákon o odpadoch bol novelizovaný zákonom č. 372/2021 Z. z. Niektoré body novely sa dotkli aj povinnosti pri zbere a výkupe odpadu, obsiahnutého v § 16. Účinnosti získajú od 1. 1. 2022.

Doplnenie povinnosti v zbere a výkupe odpadu

§ 16 bol rozšírený o odsek 12.

Podľa tohto odseku ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je povinný:

a) zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 3 (ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu v zariadení na zber odpadov alebo bez zariadenia na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom