dnes je 25.7.2024

Input:

Smernica pre účtovanie zálohových jednorazových vratných obalov

23.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1 Smernica pre účtovanie zálohových jednorazových vratných obalov

Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice:   Účtovanie zálohových jednorazových vratných obalov 
Prílohy:       
Číslo smernice:       
Rozsah platnosti:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť smernice pre obdobie:       
Schválil:       

Článok I

Všeobecné ustanovenia

  1. Cieľom tejto smernice je stanoviť zásady účtovania zálohovaných vratných obalov v účtovných jednotkách, ktoré nakupujú a predávajú tovar vo obaloch, ktorým môže byť PET fľaša alebo plechovka.
  2. Súvisiaca legislatíva:
    • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

    • Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

    • Postupy účtovania pre