dnes je 20.5.2024

Input:

Špeciálna kontrola vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci na STK podľa bodu 9.1.2 prílohy B ADR

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.8 Špeciálna kontrola vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci na STK podľa bodu 9.1.2 prílohy B ADR

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Dohoda ADR delí vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí na:

  • typovo schválené – EX/II, EX/III, FL a AT, a

  • iné ako typovo schválené.

Medzi typovo schválené vozidlá patria nasledujúce vozidlá:

EX/II a EX/III

  • vozidlá určené na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1,

FL a AT

  • cisternové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l,

  • vozidlá prepravujúce snímateľné cisterny vnútorným objemom nad 1000 l,

  • vozidlá prepravujúce cisternové kontajnery, prenosné cisterny, cisternové vymeniteľné nadstavby a kontajnery MEGC s vnútorným objemom nad 3 000 l,

  • batériové vozidlá s vnútorným objemom nad 1000 l na prepravu horľavých plynov,

  • ťažné vozidlá pre cisternové a