dnes je 17.4.2021

Input:

Súhlasy a oprávnenia

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11 Súhlasy a oprávnenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve pozostáva z činnosti okresných úradov odborov starostlivosti o životné prostredie ako prvostupňových orgánov, ktoré vydávajú rozhodnutia a vedú najpodrobnejšiu evidenciu, činnosti okresných úradov odborov starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja, ktoré vydávajú prvostupňové rozhodnutia a tiež vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konal okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie a činnosti ústredného orgánu štátnej správy, ktorým je