dnes je 25.6.2021

Input:

Trestné činy proti životnému prostrediu (šiesta hlava Trestného zákona)

1.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3 Trestné činy proti životnému prostrediu (šiesta hlava Trestného zákona)

JUDr. Stanislava Zelenková

12.3.1 Ohrozenie a poškodenie životného prostredia (§ 300 a 301)

JUDr. Stanislava Zelenková

1. Úmyselné ohrozenie životného prostredia (§ 300 ods. 1)

Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Ide o ohrozovací delikt, t.j. pre vznik trestnej zodpovednosti je dostatočné spôsobenie stavu ohrozenia, nevyžaduje sa aj poškodenie životného prostredia.
Okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby:

  • spáchanie činu závažnejším spôsobom konania – trest odňatia slobody na jeden päť rokov,

  • spáchanie činu v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd – trest odňatia slobody na jeden päť rokov.

2. Poškodenie životného prostredia ako dôsledok jeho úmyselného ohrozenia (§ 300 ods. 4 a 5)

Ak páchateľ spácha čin uvedený v § 300 ods. 1 tak, že spôsobí na životnom prostredí:

  • značnú škodu, potrestá sa trestom odňatia slobody na tri osem rokov alebo

  • škodu veľkého rozsahu, potrestá sa trestom odňatia slobody na štyri desať rokov.

3. Nedbanlivostné ohrozenie životného prostredia (§ 301 ods. 1)

Kto z nedbanlivosti vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Ide o ohrozovací delikt, t.j. pre vznik trestnej zodpovednosti je dostatočné spôsobenie stavu ohrozenia, nevyžaduje sa aj poškodenie životného prostredia.
Okolnosť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby:

  • činu v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd – trest