dnes je 8.12.2021

Input:

Úľavy zo sankcií pri systéme triedeného zberu bioodpadu v obciach do 30. júna 2021

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.5 Úľavy zo sankcií pri systéme triedeného zberu bioodpadu v obciach do 30. júna 2021

Ing. Juraj Poništ

Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. budú obce od 1. 1. 2021 povinné triediť kuchynský bioodpad. Obce apelovali na Ministerstvo životného prostredia s tým, že do tohto termínu nemajú dostatok času triedenie bioodpadu spustiť.

Ako odpoveď prišiel zo strany ministerstva termín 30. jún 2021. Do tohto termínu síce inšpekcia životného prostredia môže kontrolovať, či obec triedi bioodpad, nemôže jej však udeliť sankciu. Lepšie povedané, sankciu môže udeliť len tým obciam, ktoré nemajú triedenie bioodpadu zavedené vôbec. Tie obce, ktoré už na triedenie bioodpadu nabehli, ale stále nemajú splnené požiadavky zo strany ministerstva, budú od inšpekcie dostávať napomenutia.

Zrejme ministerstvo rozdelilo obce na upomínané a sankciované kvôli tomu,