dnes je 16.8.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vodný plán z dielne MŽP ochráni vodné toky pred znečistením

11.5.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 je nástrojom na ochranu a udržateľné využívanie podzemných a povrchových vôd. Tento dokument aktualizuje a prehodnocuje predchádzajúce plány, aby sa čo najúčinnejšie dosiahli environmentálne ciele.

Vodný plán Slovenska pozostáva z plánov manažmentu správneho územia povodia Dunaja a  povodia Visly. Zároveň je aj podkladom pre vypracovanie

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Enviro.sk.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme: