dnes je 2.10.2022

Input:

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o stavebnom odpade a odpade z demolácií

15.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o stavebnom odpade a odpade z demolácií

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

V nadväznosti na úpravu v § 77 NZO, týkajúcu sa nakladania so stavebným odpadom, pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR aj vykonávaciu vyhlášku, ktorá upravuje –

1. nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

2. rozsah zmluvných podmienok

3. požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií

4. špecifické požiadavky na prevádzkovanie mobilného zariadenia na spracovanie stavebného odpadu a odpadu z demolácií

5. špecifické požiadavky na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál pre zaradenie ako vedľajší produkt

6. špecifické požiadavky na odstránené asfaltové zmesi pre zaradenie ako vedľajší produkt

7. špecifické požiadavky na