dnes je 22.4.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 525/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.614 Výklad k zákonu č. 525/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

JUDr. Renáta Považanová

Za účelom zabezpečenia dobrého stavu vôd a zosúladenia právnych predpisov, s novým rokom, dochádza tiež k novelizácii zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okrem spomínaného zámeru, táto novelizácia tiež zosúlaďuje právne predpisy tak, aby povinnosti vyplývajúce zo zákona pre vlastníkov malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov boli vykonateľné v praxi.