dnes je 22.4.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 533/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

12.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.622 Výklad k zákonu č. 533/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

JUDr. Renáta Považanová

S účinnosťou od prvého januára tohto roku dochádza k novelizácii zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K tejto novelizácii dochádza z dôvodu, že doteraz prijatá právna úprava ustanovení § 9a a § 9b sa ukázala ako problematická, a to z viacerých hľadísk. Účelom novej právnej úpravy je potreba odstrániť problémy a zákonné nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Jedným z problematických aspektov je hľadisko možného nelegálneho čerpania verejných zdrojov – fondov Európskej únie, keďže pri