dnes je 8.12.2021

Input:

Výnimky v úprave zmesového odpadu pre obce od 1. 1. 2021

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.3 Výnimky v úprave zmesového odpadu pre obce od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 budú obce podľa novely zákona o odpadoch povinné pred skládkovaním upravovať zmesový odpad. V zmysle novely sa pod úpravou odpadu rozumie fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.

Obce však nemajú kapacity, aby dokázali všetok odpad upravovať fyzikálnymi, chemickými, tepelnými či biologickými procesmi. Preto v súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania na zmenu vyhlášky 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Zmena § 6 NZO ponúka pre obce výnimku od úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním. Od 1. 1.