dnes je 26.5.2024

Input:

Výroba bioplynu

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.3.3 Výroba bioplynu

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi anaeróbneho rozkladu substrátu sú bioplyn (s majoritným podielom metánu v rozsahu od 50 % do 75 %) a digestát, ktorý sa v prípade optimálneho zloženia môže aplikovať na poľnohospodársku pôdu.

Procesy

Hlavné procesy tvorby bioplynu sú:

  1. hydrolýza (rozklad vysokomolekulárnych látok zo skupín lipidov, proteínov a polysacharidov) na jednotlivé monoméry (aminokyseliny, organické kyseliny a glycerol, monosacharidy),
  2. acidogenéza (tvorba nižších nasýtených karboxylových kyselín pomocou acidogénnych mikroorganizmov Streptococcaceae, Enterobacteriaceae, Clostridium,