dnes je 23.5.2024

Input:

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.26.2 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Všeobecne záväzné nariadenie č. ….. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čl. I.

Preambula

  1. Mestské zastupiteľstvo v ….. na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon č. 582/04 Z. z.“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len ”VZN“). Toto VZN upravuje podrobné podmienky určovania