dnes je 26.5.2024

Input:

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.26.12 VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ….. č. ….. o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

Čl. I.

Preambula

  1. Mestské zastupiteľstvo v ……., v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. a § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene Mesta ……. č. ……. o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác (ďalej len ”VZN“).
  2. Účelom tohto VZN je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi