dnes je 24.4.2024

Input:

VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.26.10 VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ….. č. ….. o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

Čl. I.

Základné ustanovenia

  1. Mestské zastupiteľstvo v ……., v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a s vyhláškou č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ……. č. ……. o tvorbe, údržbe a ochrane zelene (ďalej len ”VZN“).
  2. Toto VZN sa vydáva za účelom určenia podmienok a zásad pre tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene na území mesta ….. (ďalej len