dnes je 13.8.2022

Input:

Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022

11.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.5 Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o životnom prostredí

Od 1. januára 2022 nadobudne účinnosť novela č. 388/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Novela sa spája aj so zákonom č. 41/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) Novela obsahuje jednu kľúčovú zmenu a niekoľko na ňu nadväzujúcich prechodných ustanovení, ktoré si bližšie popíšeme v ďalších častiach článku.

Kľúčová zmena zákona o životnom prostredí

Od 1. 1. 2022 bude zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.

Rádioaktívnymi odpadmi sa v zmysle atómového zákona rozumejú akékoľvek nevyužiteľné materiály v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktoré pre obsah rádionuklidov v nich alebo