dnes je 16.8.2022

Input:

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

3.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:19

Kapitoly videa

Séria videoseminárov nadväzuje na online kurz Expert pre odpadové hospodárstvo junior. Druhý videoseminár pokračuje v sérii lekciou 3 a 4. V rámci lekcie 3 sa lektorka venuje povinnostiam právnických a fyzických osôb (Povinnosti spojené s nakladaním  odpadmi § 12, Zákazy § 13 a Povinnosti držiteľa odpadu § 14 zákona č. 79/2015 Z. z.. Lekciu 4 tvorí vyhláška č. 365/2015 Z. z. Katalóg odpadov, nakladanie s nebezpečným odpadom (NO) a preprava nebezpečného odpadu.

Lektor

Ing. Mária Hrmová

Ing. Mária Hrmová

Mária Hrmová žije v  meste Nitra . Narodila sa v Partizánskom a vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, popri zamestnaní krajinné inžinierstvo.

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  

Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie.

Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. 

Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.