dnes je 11.12.2023

Input:

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

14.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:13

Kapitoly videa

Základné informácie k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pre pôvodcu, držiteľa, obchodníka a sprostredkovateľa.Vyhradené prúdy výrobkov,ich evidencia, povinnoti. Analýzy nebezpečných odpadov, ich zhromažďovanie a skladovanie. Odpady vhodné na zasypávanie-stavebné odpady. Podrobnosti o udeľovaní súhlasov §97 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a aktuálne prechodné ustanovenia.

Lektor

Ing. Mária Hrmová

Ing. Mária Hrmová

Mária Hrmová žije v  meste Nitra . Narodila sa v Partizánskom a vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, popri zamestnaní krajinné inžinierstvo.

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  

Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie.

Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. 

Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.