dnes je 28.9.2022

Input:

Zákon č. 66/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

23.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.1 Zákon č. 66/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Novela zákona o Environmentálnom fonde č. 66/2022 Z. z. má za cieľ dosiahnuť jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania podpory formou dotácie alebo úveru žiadateľom, sprehľadnenie a zefektívnenie postupov poskytovania podpory Environmentálnym fondom a zabezpečenie možnosti Environmentálneho fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany žiadateľov a Ministerstva životného prostredia SR.

Súčasne novela zákona o Environmentálnom fonde č. 66/2022 Z. z. sleduje aj zvýšenie kontroly a preverovania subjektov, ktorým má byť poskytnutá podpora z