dnes je 25.7.2024

Input:

Založenie a zánik koordinačného centra od mája 2017

13.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.6.2 Založenie a zánik koordinačného centra od mája 2017

Ing. Juraj Válek, PhD.

Koordinačné centrum je právnická osoba založená na plnenie povinností ktoré vyplývajú zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. pre vyhradený prúd odpadu, pričom je nezaložená na dosahovanie zisku. Pre každý vyhradený prúd odpadu môže byť založené iba jedno koordinačné centrum, tzn. ak ide o elektroodpad a ak ide o použité batérie a akumulátory. Pre odpad z obalov a neobalových výrobkov môže byť založené iba jedno spoločné koordinačné centrum. Zakladatelia koordinačného centra sú povinní bezodkladne informovať ministerstvo o jeho založení.

Zakladateľmi koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu môžu byť výlučne organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne pre tento vyhradený prúd odpadu. Ak ide o použité batérie a