dnes je 9.7.2020

Input:

Zamýšľané zmeny v termíne povinnosti zálohovania jednorazových obalov na nápoje

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.75 Zamýšľané zmeny v termíne povinnosti zálohovania jednorazových obalov na nápoje

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

1. Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 ods. 1 stanovil povinnosť, že sa zálohujú jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky.

Tento zákon stanovil, že § 3 nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Súčasne v prechodnom ustanovení v § 16 stanovil pravidlo, že jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2021 alebo distribuované do 30. júna 2022.

2. V súvislosti s pandémiou COVID-19 bol na úseku legislatívy životného prostredia prijatý zákon č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Tento zákon nadobudol účinnosť 9. apríla 2020.

Tento zákon lehoty v § 16 zákona o zálohovaní posunul tak, že lehota do 31. decembra 2021 sa posúva do 31. decembra 2022 a lehota do 30. júna 2022 sa posúva do 30. júna 2023, teda obidve lehoty sa posunuli o rok.

Znamená to, že jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona o zálohovaní a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh až do 31. decembra 2022 alebo distribuované až do 30. júna 2023.

3. MŽP SR dnes avizuje, že vzhľadom na to, ako priaznivo sa vyvíja pandemická situácia a kríza je pred záverom, je možné, že predĺženie lehôt na