dnes je 25.7.2024

Input:

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.4 Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

V zmysle § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je výrobca vyhradeného výrobku povinný sa zaregistrovať v Registri výrobcov vyhradeného výrobku (ďalej len „register”). Uvádza sa spôsob podania žiadosti a tiež povinnosť doložiť k žiadosti o zápis do registra vyhlásenie, či bude plniť povinnosti individuálne alebo kolektívne. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v registri, nesmie vyhradený výrobok uvádzať na trh. Zodpovednosť za splnenie povinnosti výrobcu zaregistrovať sa v príslušnom registri nemôže výrobca preniesť na OZV.

Zákon rozlišuje tri režimy zápisu do registra. V prípade individuálneho plnenia je výrobca vyhradeného výrobku povinný do 6 mesiacov odo dňa zápisu získať autorizáciu na