dnes je 8.12.2021

Input:

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021

24.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

Kapitoly videa

Lektorka sa vo videoseminári zameriava na základné pojmy podľa vyhlášky, rozdeľuje odpad podľa katalógu odpadov a vysvetľuje postup pri zaraďovaní odpadu. Rozoberá okrem iného kritéria na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadu. Vo videoseminári si s lektorkou prejdete čo je to ILNO, vzor ILNO a iné zaujímavosti.

Obsah:

-Základné pojmy podľa vyhlášky

-Rozdelenie odpadov podľa katalógu odpadu

-Postup pri zaraďovaní odpadu

-Kritéria na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadu

-Vlastnosti HP4,HP6,HP8

-Klasifikácia odpadu ako NO

-Identifikácie, klasifikácie a označovanie látok

-Klasifikácia a označovanie zmesí

-ILNO- identifikačný list nebezpečného odpadu- vzor, vysvetlenie

-Názorné ukážky odpadu(fotografie so zaradením odpadu)

Lektor

Ing. Mária Hrmová

Ing. Mária Hrmová

Mária Hrmová žije v  meste Nitra . Narodila sa v Partizánskom a vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, popri zamestnaní krajinné inžinierstvo.

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  

Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie.

Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. 

Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.