dnes je 1.10.2022

Input:

Zber jedlých olejov a tukov - aké majú občania možnosti?

23.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.1.4 Zber jedlých olejov a tukov - aké majú občania možnosti?

Ing. Juraj Poništ, PhD.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 ods. 7 b) ukladá všetkým mestám a obciam povinnosť zabezpečiť separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Medzi tieto odpady patria aj jedlé oleje a tuky.

Nebolo totiž ojedinelým trendom, že sa odpadový olej vylieval rovno do umývadla, prípadne toalety. Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím zápachom pritiahne hlodavcov. Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť (napríklad na výrobu bioplynu v bioplynových staniciach).

Jedna z možností je zbierať odpadový olej do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov potravín. Takéto PET fľaše by sa mali ukladať do špeciálnych zberných košov na to určených. Išlo by o posledný krok