dnes je 26.2.2021

Input:

Žiadosť o udelenie autorizácie výrobcom vyhradeného výrobku pri prechode na individuálne plnenie

20.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.4 Žiadosť o udelenie autorizácie výrobcom vyhradeného výrobku pri prechode na individuálne plnenie

Ing. Juraj Poništ

Čo znamená individuálne plnenie

Výrobca vyhradeného výrobku sa môže podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch rozhodnúť plniť svoje povinnosti (napr. zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu) individuálne (sám) kolektívne (prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu alebo prostredníctvom tretej osoby, ak ide o batérie a akumulátory).

Prechod z kolektívneho na individuálne plnenie

Výrobca sa môže rozhodnúť prejsť z kolektívneho na individuálne plnenie. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na individuálne plnenie vyhradených povinností, výrobca vyhradeného výrobku je povinný podať žiadosť o udelenie autorizácie najneskôr do 30. septembra kalendárneho roku. To znamená, že ak zvažujete prechod z kolektívneho na individuálne plnenie, je potrebné sa rozhodnúť do konca septembra tohto roka. Inak budete môcť podať žiadosť až v roku 2022.

Nemýliť si registráciu s autorizáciou

Pozor, čítať pozorne, aby nedošlo k omylu. Ako výrobca vyhradeného výrobku musíte byť zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcu vyhradeného výrobku nesmie uvádzať výrobky na trh Slovenskej republiky.

Po zápise sa rozhodne, či si budete plniť povinnosť individuálne (v takom prípade ste povinní najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku získať autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia