dnes je 1.4.2020
Input:

Žiadosti

7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosti podľa nového zákona o odpadoch

 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov elektrozariadení
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov neobalového výrobku
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov vozidiel
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov pneumatík
 • Protokol z analytickej kontroly odpadov
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla
 • Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Žiadosť o vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácií stavby
 • Žiadosť o vydanie vyjadrenia k odstráneniu stavby
 • Žiadosť o vydanie vyjadrenia k predkladanej dokumentácii v kolaudačnom konaní

Časová postupnosť