dnes je 19.6.2024

Input:

Zmeny v Organizácii zodpovednosti výrobcov a zabezpečovania plnenia vyhradených povinností

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.5 Zmeny v Organizácii zodpovednosti výrobcov a zabezpečovania plnenia vyhradených povinností

JUDr. Martina Kostková

Novela Zákona o odpadoch sa dotkne aj povinností Organizácie zodpovednosti výrobcov. Organizácia predstavuje právnickú osobu, ktorá bola založená výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Jej primárnou úlohou je plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku, a to na základe zmluvy. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

Ust. § 28 ods. 4 sa zaoberá povinnosťami tohto subjektu, tieto sú v odseku jasne vymenované. Novela však prináša ďalšie povinnosti, kedy dopĺňa písm. d). Podľa novely je táto organizácia povinná plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade evidenčných a ohlasovacích