dnes je 21.7.2024

Input:

Zmeny v programových dokumentoch odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.1.5 Zmeny v programových dokumentoch odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020

Ing. Juraj Poništ

Novelou zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. nastali výrazné zmeny v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Niektoré zmeny nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia. Niektoré sa viažu na konkrétne dátumy.

Jednými zo zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 7. 2020 sú aj v programových dokumentoch odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020, na ktoré sa viažu paragrafy §  7 a § 9.

Zmena § 7 ods. 3

Pôvodné znenie

(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu vrátane odpadu z obalov, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi