dnes je 21.7.2024

Input:

Zmeny v základných ustanoveniach pre obaly a odpady z obalov od 1. 7. 2020

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.1.6 Zmeny v základných ustanoveniach pre obaly a odpady z obalov od 1. 7. 2020

Ing. Juraj Poništ

Novelou zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. nastali výrazné zmeny v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Niektoré zmeny nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia. Niektoré sa viažu na konkrétne dátumy.

Jednými zo zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 7. 2020, sú aj zmeny v základných ustanoveniach, na ktoré sa viaže paragraf § 52.

Doplnenie § 52 ods. 29 a 30

Doplnenie v zmysle novely

(29) Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.

(30) Jednorazový výrobok z plastu je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom,