dnes je 21.2.2020
Input:

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. júla 2019

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.24 Zmeny v zákone o odpadoch od 1. júla 2019

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zákonom č. 312/2018 Z. z. dochádza s účinnosťou od 1. júla 2019 k zmenám zákona o odpadoch, ktoré o. i. súvisia aj vytvorením novej prílohy zákona o odpadoch – prílohy č. 3a.

Do zákona o odpadoch sa s účinnosťou od 1. júla 2019 dopĺňajú ustanovenia, ktoré súvisia práve so zavedením cieľov zberu a ich presunom z pôvodnej prílohy č. 3 do novej prílohy č. 3a.

Príloha č. 3a k zákonu o odpadoch ustanovuje cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov. Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre ustanovené obdobie nasledovné úrovne vytriedenia komunálneho odpadu z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade:

od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020  od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021  od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022  
40 %  50 %  60 %  

Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade zverejní Ministerstvo životného prostredia SR každoročne na svojej webovej stránke.

V nadväznosti na prílohu č. 3a sa do § 27 ods. 4 zákona o odpadoch dopĺňa nová povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku do písmena l) - zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a.

Súčasne sa do § 28 ods. 4 zákona o odpadoch vo vzťahu k organizácii zodpovednosti výrobcov dopĺňa povinnosť plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom